فایل رایگان شبيه سازي و بررسي عملي تاثير نرخ کرنش و حرارت بر ميزان بازگشت فنري در فرآيند هيبريدي شکل دهي تدريجي قطعات آلياژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي و بررسي عملي تاثير نرخ کرنش و حرارت بر ميزان بازگشت فنري در فرآيند هيبريدي شکل دهي تدريجي قطعات آلياژي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف اصلی در این تحقیق دستیابی به کمترین میزان بازگشت فنری در فرآیند هیبریدی ماشین کاری – شکل دهی می باشد. بدین منظور از روش حرارت دهی و پیش گرمایش استفاده شده است و از طرفی کنترل نرخ کرنش نیز در دستور کار قرار گرفته است.فرضیه تحقیق آن است که با پیش گرمایش و همچنین نرخ کرنش مناسب بتوان بازگشت فنری را به حداقل رساند. انجام ازمایش ها توسط ابزار فرم دهی مناسب بر روی دستگاه فرز CNC انجام پذیرفته است و کنترل نرخ کرنش از طریق کنترل سرعت پیشروی انجام می پذیرد. در هر زاویه، میزان بازگشت فنری از طریق اندازه گیری اختلاف زاویه بین زاویه مطلوب با زاویه واقعی قابل حصول است. در نهایت برای دستیابی به زاویه خمش مناسب، مقادیر بهینه حرارت و نرخ کرنش حاصل می گردد.

لینک کمکی