فایل رایگان شناسايي اجتماعات در شبکه هاي اجتماعي ايستا با کمک الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي اجتماعات در شبکه هاي اجتماعي ايستا با کمک الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

کشف اجتماعات در شبکه های پیچیده یا شبکه های اجتماعی یکی از مهمترین مشکلات در زمینه های علمی و تحلیل شبکه های اجتماعی به شمار می رود. خوشه بندی یا تشخیص اجتماعات، ساختار گروه ها در شبکه های اجتماعی و ارتباطات پنهان بین مولفه های آن را آشکار خواهد نمود. یک اجتماع مجموعه از گره ها است که چگالی ارتباطات آنها با هم بیشتر از سایر موجودیتهای شبکه است. هدف تشخیص اجتماعات، تشخیص زیر ساختارهایی است که ممکن است در شبکه ها وجود داشته باشند. تشخیص این گروه ها در شبکه های اجتماعی کاربردهای فراوانی در بازاریابی، علوم اجتماعی، اقتصادی و غیره دارد.در این تحقیق، ما تشخیص جوامع در شبکه های اجتماعی ایستا با کمک الگوریتم ژنتیک و بهبود آن با الگوریتم انتشار برچسب ارائه کردیم و الگوریتم ژنتیک به خوبی فضای جستجو را کاوش می کند و به سمت بهترین جواب همگرا می شود، این الگوریتم مقیاس پذیر می باشد. و نتایج ما نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی ما نسبت به بقیه الگوریتم ها سرعت و عملکرد بهتری دارد.

لینک کمکی