فایل رایگان طراحي سيستم فتوولتائيک بهينه در اقليم اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي سيستم فتوولتائيک بهينه در اقليم اصفهان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

با توجه به تقاضای روزافزون مصرف کنندگان در سطح جهانی نیاز به تولید برق افزایش یافته است. درعین حال افزایش بهای گاز طبیعی و تاکید مقررات بر محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای، هزینه تولید برق با استفاده از سوختهای فسیلی را افزایش داده است. به همین دلیل، استفاده از سایر منابع انرژی برای تولید برق از جمله تولید برق خورشیدی با استفاده از سیستمهای فتوولتاییک افزایش یافته است. طراحی سیستم فتوولتاییک شامل انتخاب ماژول فتوولتاییک، تعیین تعداد ماژول موردنیاز، تعیین نحوه چیدمان ماژولها به منظورتشکیل آرایه فتوولتاییک، انتخاب ظرفیت مبدل، تعیین مشخصات سیستم ذخیره (درصورت نیاز) و تعیین مشخصات سایر اجزای جانبی سیستم فتوولتاییک میباشد. عملکرد سیستم فتوولتاییک به عواملی همچون میزان تابش اشعه ی خورشید، جنس سلولهای فتوولتاییک، میزان آلودگی هوا و طراحی سخت افزاری وابسته است. . از این رو در این مقاله مدلی با توجه به نوع کریستال، شدت تابش نور، نوع سخت افزارهای متعارف شامل اینورتر به عنوان متغیرهای مستقل و توان خروجی و راندمان به عنوان متغیرهای وابسته برای نیل به بالاترین توان خروجی با توجه به اقلیم اصفهان پیشنهاد می گردد.

لینک کمکی