فایل رایگان طراحي سيستم کنترل به منظور کاهش لغزش در موتورهاي servo با استفاده از ميدان مغناطيسي جانبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي سيستم کنترل به منظور کاهش لغزش در موتورهاي servo با استفاده از ميدان مغناطيسي جانبي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

یکی از اجزاء اصلی هر حلقه کنترلی ، بخش راه انداز می باشد که در سیستمهای الکترومکانیکی از سروموتورها استفاده می شود. سروموتورها کاربردهای وسیعی در سیستمهای مختلف دارند و برای اینکه بتوان در طراحی سیستم کنترل از سروموتور استفاده کرد باید رفتار دینامیکی سروموتور به شکل تابع تبدیل مطرح می گردد و مورد استفاده قرار گیرد موجود باشد. بکلش یا پس زنی یا لقی یکی از پدیده های غیر خطی بسیار رایج در سیستم محرک و یا انتقال حرکت ماشین آلات است که دقت ماشین ابزارها را از بین میبرد. موضوع اصلی این تحقیق رفع خطای لقی پنهان در مکانیزم Servo می باشد.این موضوع با طراحی سیستم کنترل پیش خور به منظور کاهش لغزش در موتورهای servo با استفاده از میدان مغناطیسی جانبی محقق خواهد شد. بکلش می تواند در تجهیزات مولد حرکت مانند سرو موتورها و همچنین تجهیزات انتقال حرکت مانند کوپل ها و بال اسکرو و دنده های گیربکس وجود داشته باشد. لقی اغلب در درون سیستم و به دلیل نقص بین محرک (راه اندازنده یا مولد) رخ میدهد و در سیستمهای ساندویچی یا چندلایه (سیستمهای دو جرمی) که در برگیرنده انتقالات مکانیکی یا قطر چرخدنده مستعد خرابی و عدم دقت میشود، هم رخ میدهد. در این تحقیق بکلش در میدان مغناطیسی سرو موتور مورد بررسی قرار گرفته است. به این صورت که یک میدان مغناطیسی حول موتور سروو ارائه می گردد تا با کنترل آن بتوان لقی موجود در سیستم را جبران کرد. در این میدان مغناطیسی از یک سیستم پیش خور استفاده می گردد تا بتوان با کمک آن تا حد زیادی مقدار اسلیپ را کنترل نموده و در نهایت باعث کاهش لقی در سروو موتور گردد. در پایان نتایج حاصل از طراحی سیستم مغناطیسی به خوبی نشان می دهد که حضور میدان مغناطیسی تا حد زیادی لقی موجود در سیستم را کاهش می دهد. نوآوری اصلی این تحقیق در اضافه نمودن یک میدان مغناطیسی جانبی است که قادر به کنترل دوران شافت موتور به صورت بسیار دقیق بوده و لغزش دورانی در لحظه شروع حرکت و همچنین در موقع تغییر جهت دوران موتور را حذف می نماید.ایجاد این میدان مغناطیسی و کنترل شدت آن از طریق یک سیستم کنترل پیشخور می باشد.

لینک کمکی