فایل رایگان طراحي فيلتر بالاگذر به منظور بهبود کيفيت توان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي فيلتر بالاگذر به منظور بهبود کيفيت توان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مقاله طراحی, مدلسازی و توسعه فیلتر قدرت برای مقابله با مشکل کیفیت توان مانند هارمونیک و توان راکتیو جریان متناوب در یک بار غیر خطی ارائه می شود که با استفاده از فیلترهای بالاگذر مدلسازی شده است. فیلترهای بکاررفته برای جبران سازی هارمونیک و توان راکتیو استفاده می شود و توان راکتیو را به منظور افزایش توان انتقالی کاهش می دهد. این مقاله اثر اعوجاج های ناشی از بار غیر خطی را با طراحی فیلتر بالا گذر و تصحیح پروفیل ولتاژ و جریان و همچنین اصلاح اعوجاج هارمونیکی کل را مورد بررسی قرار داده است. ضمنا با استفاده از امپدانس شبکه مقدار خازن مورد نیاز محاسبه شده و در طراحی فیلتر مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد با استفاده از فیلترهای مورد استفاده اعوجاج هارمونیکی کل از مقدار %17 به %0,69 کاهش می یابد که این کاهش سبب بهبود کیفیت توان در شبکه های برق می گردد.

لینک کمکی