فایل رایگان طراحي کنترل کننده چندمتغيره غيرخطي براي کنترل سرعت سيستم توربين گازي با استفاده از روش خطي سازي فيدبک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي کنترل کننده چندمتغيره غيرخطي براي کنترل سرعت سيستم توربين گازي با استفاده از روش خطي سازي فيدبک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این مقاله مدل غیرخطی سیستم توربین گازی در نیروگاه حرارتی مورد مطالعه قرار گرفته و برای کنترل سرعت شفت آن از روش چندمتغیره غیرخطی به صورت خطی سازی فیدبک استفاده شده است. به دلیل تاثیر پذیری دمای خروجی اگزوز بر روی عملکرد سرعت توربین و چندمتغیره بودن مدل سیستم،طراحی کنترل کننده ی چند متغیره غیرخطی مدنظر قرار گرفته شده است. مقایسه نتایج با روش کنترل کننده صنعتیPID نشان دهنده عملکرد مطلوب سیستم طراحی شده می باشد.

لینک کمکی