فایل رایگان طراحي مکانيزم 5 درجه آزادي به منظور ماشينکاري دقيق ايمپلنت فمور جهت بهينه سازي محل استقرار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي مکانيزم 5 درجه آزادي به منظور ماشينکاري دقيق ايمپلنت فمور جهت بهينه سازي محل استقرار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

از جمله پارامترهای مهمی که در ساخت ایمپلنت ها و پروتزهای مصنوعی مدنظر قرار می گیرد انطباق دقیق سطوح و جلوگیری از رشد ناخواسته بافت می باشد.لذا باید هندسه پیچیده سطوح با دقت کامل ایجاد گردد که برای این امر ، نیاز به درجات آزادی بالا در مکانیزم ماشین ابزار خواهیم داشت.زیرا محل اسقرار عموما دارای سطوح با هندسه های پیچیده می باشد و لازم است امکان دسترسی ابزار به تمامی نقاط آن وجود داشته باشد.از طرفی مبحث صافی سطح نیز در این سطوح بسیار حائز اهمیت خواهد بود. طراحی مکانیزم 5 درجه آزادی به منظور ماشین کاری دقیق ایمپلنت فمور جهت بهینه سازی محل استقرار موضوع اصلی این تحقیق است. اهداف اصلی این پژوهش طراحی بهینه ترین و کارآمدترین مکانیزم جهت ماشینکاری دقیق سطوح ایمپلنت ها و افزایش کیفیت سطوح استقرار ،حذف نیاز به قالب جهت ساخت با توجه به هزینه های بالای قالب و کم بودن نرخ تولید و امکان ساخت ایمپلنت و پروتزهای شخصی مخصوص بیمار((Patient Specific با توجه به تصاویر CTیا MRI می باشد. در این تحقیق با در نظر گرفتن سطوح محدب و مقعر و استراتژی های ماشینکاری سعی در طراحی بهینه ترین مکانیزم برای ماشینکاری سطوح ایمپلنت ها می باشد. نتایج نشان می دهد که یک مکانیزم 5 درجه آزادی با 3 درجه آزادی خطی و دو درجه آزادی دورانی می تواند با دقت بالایی سطوح استقرار ایمپلنت را ماشین کاری نماید.

لینک کمکی