فایل رایگان طراحي و ساخت دستگاه طيف سنج نوري جهت تعيين بيماري زردي و ديابت خون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي و ساخت دستگاه طيف سنج نوري جهت تعيين بيماري زردي و ديابت خون :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

طیف نوری مجموعه ای از طول موج ها است که به وسیله ی یک منبع نور ایجاد میشود. برای هر عنصر یا ترکیبی، تابش حاصل از آن میتواند جذبی یا بازگشتی باشد که منحصر به فرد است. برای اندازه گیری این طیفها می توان از دستگاهی بنام طیف سنج استفاده کرد. در واقع، طیف سنج (اسپکتروفوتومتر) دستگاهی است که شدت نور جذبی را بصورت تابعی از طول موج اندازه گیری میکند. با توجه به گستردگی دامنه انرژی تابشی، طیف سنجهای مختلفی برای اهداف خاص بکار می روند. هدف اصلی این پژوهش، استفاده از اسپکتروفوتومتر و طراحی طیف سنجی به منظور ارزیابی و تشخیص زردی کودکان و اندازه گیری قند خون افراد مبتلا به دیابت است. جامعه آماری این پژوهش شامل 80 نوزاد مبتلا به زردی و 160 بیمار مبتلا به قند خون در بیمارستان الزهرا است که به صورت تصادفی نمونه برداری شده اند. در این روش، تک تک نمونه ها از لحاظ طیف رنگ جذبی توسط طیف سنج نوری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این روش نشاندهنده ی دقت تشخیص به میزان 78% صحت دیابت و صحت زردی نوزادان 84% میباشد.

لینک کمکی