فایل رایگان طراحي يک گيرنده CVR جديد و بررسي مساله سيگنال هاي همزمان با رويکرد به کار گيري در جنگ الکترونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي يک گيرنده CVR جديد و بررسي مساله سيگنال هاي همزمان با رويکرد به کار گيري در جنگ الکترونيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

برای راه اندازی گیرنده های مختلف در جنگ الکترونیک به مدارهای جانبی نیاز است تا حضور پالس در ورودی گیرنده را تشخیص دهد و پس از حصول اطمینان از اینکه خروجی گیرنده ناشی از وجود نویز سیستم به تنهایی نیست، به گزارش آن اقدام کند. در عمل از یک گیرنده کریستال ویدئو (CVR) بدین منظور استفاده میشود. این گیرنده با استخراج پوش سیگنال RF دریافتی، اطلاعات زمانی (و یا اطلاعات مربوط به دامنه) مورد نیاز را در اختیار سایر قسمتهای یک گیرنده جنگ الکترونیک قرار میدهد. در این مقاله پس از نگاهی مفهومی به ساختار این گیرنده، به تحلیل عملکرد (حساسیت) آن پرداخته خواهد شد و برخی مسائل مهم در طراحی آن را بررسی خواهد شد. همچنین، از آنجا که گیرنده های IFM و CVR قابلیت پردازش پالسهای همزمان یا پالس همراه با CW را دارا نیستند، در ادامه به برخی تمهیدات جهت حفظ کارایی سیستم در چنین شرایطی ارائه میشود.

لینک کمکی