فایل رایگان کاربرد الگوريتم ژنتيک در تشخيص جوامع در شبکه هاي اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد الگوريتم ژنتيک در تشخيص جوامع در شبکه هاي اجتماعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

بسیاری از ساختارهای پیچیده طبیعی و اجتماعی را میتوان به صورت شبکه در نظر گرفت. پایگاه های اینترنتی، شبکه های اجتماعی، ارتباطات سازمانی، روابط خویشاوندی، تبادل نامه های الکترونیک، تماسهای تلفنی و تراکنشهای مالی تنها چند نمونه از این شبکه ها هستند. امروزه تحلیل شبکه ها یکی از شاخه های پژوهشی پرطرفدار و پرکاربرد در سطح جهان است و توجه پژوهشگران بسیاری از رشته های مختلف از جمله علوم کامپیوتر و علوم اجتماعی را به خود اختصاص داده است. نتایج حاصل از این پژوهشها، ابزار و اطلاعات مفیدی را برای استفاده در حوزه های مختلف از جمله: ارتباطات، امنیت و تجارت در اختیار قرار میدهد. در این تحقیق روش پیشنهادی برای مسئله تشخیص جوامع در شبکه های ایستا مطرح شده که از ادغام الگوریتم ژنتیک و الگوریتم انتشار برچسب که در حال حاضر یکی از بهترین الگوریتم های موجود است و پیچیدگی خطی دارد استفاده کردیم و نام الگوریتم پیشنهادی ما(GA-LP)Genetic Algorithm_Lable Propagationمی باشد و سپس این الگوریتم با الگوریتم های معروف در این زمینه بر روی مجموعه داده های آزمایشی مورد مقایسه قرار گرفت و در نهایت عملکرد الگوریتم ما نسبت به بقیه الگوریتم ها بهتر بوده است.

لینک کمکی