فایل رایگان کنترل بويلر نيروگاهي با استفاده از پيش بين اسميت ، مد لغزشي،حلقه بستن ترتيبي و PID مقاوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کنترل بويلر نيروگاهي با استفاده از پيش بين اسميت ، مد لغزشي،حلقه بستن ترتيبي و PID مقاوم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

بویلر از اجزای مهم نیروگاه های بخار است که عهده دار تولید بخار مورد نیاز توربین می باشد. بویلر یک سیستم چند ورودی- چند خروجی پیچیده دارای تاخیر زمانی می باشد. هدف از کنترل بویلر حفظ خروجی های آن در سطح مطلوب معین با وجود حساسیتهای موجود در آن است. برای کنترل بویلر نیاز به مدلسازی و شناسایی آن است. مدلسازی استفاده شده در این مقاله با در نظر گرفتن سه ورودی نرخ دبی سوخت، نرخ دبی هوا، نرخ دبی آب تغذیه و سه خروجی، فشار بخار، دبی گاز اکسیژن و درجه حرارت می باشد. کنترل کننده های مختلفی برای بویلر طراحی شده اند که هر یک دارای کاستی ها و برتری هایی هستند. در این مقاله از روشهای کنترل خطی، غیر خطی، مقاوم و چند متغیره استفاده شده و در نهایت به مقایسه آنها پرداخته شده است. کنترل کننده PID، با هدف حذف اثر نویز و ردیابی نقطه تنظیم، کنترل کننده غیر خطی مد لغزشی، کنترل پیش بین اسمیت ، روش حلقه بستن ترتیبی با بررسی اثر تداخل طراحی شده اند. شبیه سازی در متلب و اثر بخشی کنترل کننده پیشنهادی نشان داده شده است.

لینک کمکی