فایل رایگان کنترل هماهنگ بهينه ولتاژ در شبکه توزيع در حضور مولدهاي بادي و خورشيدي با درنظر گرفتن عدم قطعيت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کنترل هماهنگ بهينه ولتاژ در شبکه توزيع در حضور مولدهاي بادي و خورشيدي با درنظر گرفتن عدم قطعيت ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

بیشتر انرژی الکتریکی در نیروگاه های بزرگ تولید میشود که از طریق خطوط انتقال منتقل شده و از طریق شبکه های توزیع به مشترکین تحویل داده میشود. در ده ه اخیر میزان تولیدات پراکنده (DGs) متصل به شبکه توزیع در حال افزایش است. حضور منابع تولید پراکنده در سیستم های توزیع تاثیرات زیادی بر رفتار آن میگذارد و لازم است تاثیر این منابع در طراحی شبکه توزیع لحاظ شود. در این مقاله روش کنترل هماهنگ بهینه ولتاژ (OCVC) با استفاده از مولدهای بادی و خورشیدی با درنظر گرفتن عدم قطعیتها به منظور حل مساله بهینه سازی چند هدفه، با هدف کمینه کردن تغییرات ولتاژ در باس پایلوت، تغییرات توان راکتیو و تغییرات ولتاژ در مولدها ارائه میشود. کنترل هماهنگ بهینه ولتاژ از بهینه سازی پارتو برای یافتن مقادیر بهینه ولتاژ استفاده میکند. روش مذکور بر روی شبکه استاندارد 34 باس IEEE تست شده است. نتایج بهدست آمده موثر بودن روش ارائه شده در کنترل ولتاژ و کاهش تلفات را نشان میدهد.

لینک کمکی