فایل رایگان محاسبات احتمالي و برنامه ريزي بهينه قابليت اطمينان سيستم انتقال انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان محاسبات احتمالي و برنامه ريزي بهينه قابليت اطمينان سيستم انتقال انرژي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

قابلیت اطمینان پارامترمهم درارزیابی کارایی وپایداری سیستم های قدرت می باشد در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم ها پارامترهای مهمی دخالت دارند مثل میزان ذخیره چرخان در نیروگاه ها در خطوط انتقال, حلقوی شدن شبکه در بخش انتقال وتوزیع, کنترل ولتاژ و کنترل میزان وار شبکه. امروزه در کشورهای پیشرفته بازار رقابتی شدید دربخش ارایه انرژی بوجود آمده است یعنی وجود انرژی با کیفیت پایین در بازار دیگر جایگاهی ندارد. توازن این دو (مسایل اقتصادی و کیفیت خدمات ارایه شده) را محاسبات قابلیت اطمینان تعیین می کند. از آن جایی که استفاده درست و به جا از انرژی، متضمن توسعه پایدار در هر جامعه ای است، حفظ منابع با ارزش انرژی و مدیریت صحیح مصرف آن یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار تمامی کشورهای جهان بوده و کلیه سیاست گذاران، دولتمردان و دست اندر کاران بخش انرژی را بر آن داشته تا چاره ای جهت رویارویی با مشکل افزایش بی رویه مصرف و در نتیجه کنترل هزینه های انرژی بیاندیشند. با توجه به وجود ذاتی عدم قطعیت در عناصر شبکه های انرژی مانند ترانسفورماتورها, خطوط انتقال, منابع تولید و حتی بارها, در این مقاله انجام محاسبات احتمالی و برنامه ریزی در یک سیستم قدرت با رویکرد بهبود قابلیت اطمینان انجام خواهد شد. مدلسازی مجموعه نیز در نرم افزار دیگسایلنت صورت خواهد پذیرفت.

لینک کمکی