فایل رایگان محاسبات مهمترين خواص محيط متخلخل با استفاده از تکنيک RTD و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان محاسبات مهمترين خواص محيط متخلخل با استفاده از تکنيک RTD و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در علوم مختلف از جمله مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، نفت وغیره با تزریق ردیاب، می توان به خواص مهمی از جریان سیال درون لوله ها، راکتورها و محیط های متخلخل دست یافت. در خصوص جریان سیال در محیط متخلخل می توان گفت مهمترین خواص محیط متخلخل، تراوایی و تخلخل است تخلخل یک سنگ همان گنجایش یا فضای خالی یک سنگ است که می تواند سیالات را در خود نگهدارد . اما تراوایی یا نفوذپذیری سنگ که از مهمترین خصوصیات سنگ است همان ظرفیت وتوانایی سازنددرعبوردادن سیالات می باشد. مسیرحرکت مولکولها در محیط متخلخل توسط ردیاب پیگیری می شود این بدان معنی است که ذرات (Particles) داخل محیط متخلخل دارای زمان اقامت متفاوتی هستند. در این مقاله با استفاده ازداده های آزمایشگاهی تزریق ردیاب موجود در منابع و مراجع ابتدا RTD تعیین می شود وسپس مقدارRTD به تخلخل و تراوایی ارتباط داده می شود. بنابراین با به کار بردن این تکنیک مشاهده می گردد که تخلخل و نفوذپذیری محاسبه شده با مقادیر نتایج آزمایشگاهی بر روی نمونه مغزه واقع درمرجع و منابع برابر می باشند .

لینک کمکی