فایل رایگان مدل سازي ديناميکي ليزر آبشار کوانتمي با استفاده از تکنيک خطي سازي براي معادلات ساده شده نرخ حاکم بر عملکرد افزاره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل سازي ديناميکي ليزر آبشار کوانتمي با استفاده از تکنيک خطي سازي براي معادلات ساده شده نرخ حاکم بر عملکرد افزاره :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این پروژه پایان نامه، تاثیر ساده سازی هایی در معادلات نرخ مبتنی بر چهار سطح توصیف کننده رفتار دینامیکی یک لیزر آبشار کوانتمی را مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج شبیه سازی مبتنی بر یک مجموعه معادلات نرخ توسعه یافته است برای مطالعات تئوری تاثیر پارامترهای مختلف بر روی پاسخ مستقیم مدولاسیون لیزر بکار گرفته می شود. این معادلات خطی سازی شده به منظور استنتاج یک مجموعه معادلات حالت سیستم، که به عنوان ماتریس فرمولاسیون نوشته می شود. در نهایت، یک تابع تبدیل مرتبه دوم تقریبی با وابستگی خطی به ثابت های زمانی استخراج می شود. بمنظور اعتبارسنجی عملکرد تابع تبدیل پیشنهادی برای پیش بینی رفتار استاتیکی و دینامیکی لیزر آبشار کوانتمی مطالعات شبیه سازی و آنالیز حساسیت بر روی یک ماده لیزری یک ماده GaAl/Al_0.15 Ga_0.85 پرتو بلوری مولکولی توسط ماژول های متوالی توسعه یافته انجام شده است. نتایج شبیه سازی مطالعات موردی حاکی از این است که پارامتراهی ساختاری نظیر بهره داخلی هر لایه، ابعاد کاواک و غیره به شدت توان تابشی لیزر تاثیر می گذارند و برخی پارامترهای زمانی مدل نظیر زمان استخراج حاملهای الکترونی و غیره فرکانس قطع و باند عملکرد مفید فرکانسی افراره را متاثر می سازد.

لینک کمکی