فایل رایگان مدل سازي و بهبود کنترل توربين گازي به منظور پايداري شبکه هاي الکتريکي منفرد به روش کنترل تطبيقي و بهينه سازي با الگوريتم سيستم صفحات شيبدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل سازي و بهبود کنترل توربين گازي به منظور پايداري شبکه هاي الکتريکي منفرد به روش کنترل تطبيقي و بهينه سازي با الگوريتم سيستم صفحات شيبدار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

به طور کلی، ژنراتورهای توربین گازی در عملیات منفرد و به منظور انتقال توان به سایتهای دور از دسترس مانند منابع و پالایشگاه های نفت و گاز و تاسیسات ساحلی مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به اینکه در چنین سیستمهایی در حالت بدون بکارگیری کنترل کننده ای موثر، نوسانات بار میتواند منجر به ناپایداری و در نتیجه از کارافتادن اجتناب ناپذیر این تاسیسات گردد، بنابراین یک استراتژی کنترلی موثر، سریع و همچنین مقاوم به منظور حفظ پایداری سیستم در برابر این گونه نوسانات و اغتشاشات و به طور کلی عدم قطعیتها مورد نیاز میباشد. هدف اصلی این پژوهش طراحی یک مکانیزم کنترلی تطبیقی و بهینه به منظور کنترل سرعت توربینهای گازی در برابر اغتشاشات و عدم قطعیت ها میباشد. از جمله روشهایی که در این پژوهش برای طراحی مکانیزم تطبیق به کار برده میشود شامل تئوری تعامل تطبیقی میباشد. به منظور بهینه سازی برخی از پارامترهای سیستم کنترلی مانند ضرایب تطبیق و سایر پارامترهای موثر بر روی عملکرد سیستم از الگوریتم بهینه سازی سیستم صفحات شیبدار استفاده شده است. این موضوع با انتخاب یک تابع هزینه موثر مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. کنترلکننده پیشنهادی دارای سه حلقه میباشد که دو حلقه آن مربوط به بخش کنترل کننده و مکانیزم تطبیقی و یک حلقه آن مربوط به بهینه سازی به کمک الگوریتم سیستم صفحات شیبدار میباشد. مکانیزم کنترلی به گونه ای است که خطای میان خروجی مدل و خروجی واقعی (توربین) در کوتاهترین زمان ممکن به سمت صفر میلکند. نتایج شبیه سازی عملکرد بهبود یافته سیستم به کمک کنترل کننده پیشنهادی را نسبت به سایر کنترل کننده های متعارف نشان خواهد داد.

لینک کمکی