فایل رایگان مديريت توان غيرمتمرکز يک ريزشبکه هيبريد با در نظر گرفتن بار پاسخگو بر پايه سيستم هاي چند عاملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت توان غيرمتمرکز يک ريزشبکه هيبريد با در نظر گرفتن بار پاسخگو بر پايه سيستم هاي چند عاملي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

ریزشبکه (MG) دارای انواع منابع و بارها می تواند به عنوان ابزاری پایه برای دستیابی به بهبود قابلیت اطمینان و سرویس دهی بالاتر،کیفیت توان بهتر و افزایش راندمان انرژی بیش از پیش به کار برده شود. سیستم های مدیریت انرژی برای ریزشبکه ها (EMS-MG) نقش مهمی در بهره برداری بهینه و پایدار آنها ایفا می کنند.در این مقاله پیاده سازی استراتژی پیشنهاد شده برای سیستم مدیریت انرژی (EMS) برای بهره برداری ریزشبکه چندگانه نمونه با منابع انرژی تجدید پذیر به همراه منابع توان مرکب پشتیبان مانند میکرو توربین و باتری برای هم سطح نمودن عدم تناسب توان و ذخیره سازی انرژی اضافی در مواقع مورد نیاز، ارائه شده است. استراتژی پیشنهادی با لحاظ نمودن همزمان بار پاسخگو بر پایه سیستم چند عاملی به همراه الگوریتم ژنتیک برای کمینه کردن هزینه های مربوط به بهره برداری ریزشبکه، کاهش توان مصرفی انواع بارهای استفاده شده و تولید بهینه هر یک از منابع تولید و دستگاه ذخیره ساز موجود در ریز شبکه تعیین می شود.

لینک کمکی