فایل رایگان ابعاد جهانشمولي آموزه هاي اخلاقي در سيره ي امام علي بن موسي الرضا (عليه السلام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ابعاد جهانشمولي آموزه هاي اخلاقي در سيره ي امام علي بن موسي الرضا (عليه السلام) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

روشهای تربیت از مسائل مهم امر تربیت محسوب میشوند که پایبندی به آنها، مسیررسیدن به اهداف تربیتی را هموار میسازد. در تربیت دینی، معصومین (ع)، به عنوان بزرگترین و ارجمندترین مربیان، از طرف خداوند مسوولیت تربیت انسانها را بر عهده دارند. به دلیل امتیاز جهان شمولی روشهای تربیتی آنان نسبت به روشهای غیر دینی، انسانها بدون هیچ انحرافی در مسیر حقیقی تربیت قرار میگیرند. با توجه به اشتراکات عصر حاضر با دورانامام رضا (ع) از نظر گسترش ارتباطات مسلمانان با سایر ادیان و مذاهب، طرح شبهات جدیدو تهاجم فرهنگی غرب، ضرورت این پژوهش بیشتر آشکار میشود. هدف از این نوشتار که بصورت تحقیق کتابخانه ای و از نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی است، تبیین ابعادجهان شمولی آموزه های اخلاقی در سیره رضوی (ع) است که آگاهی از آن، زمینه ساز موفقیت ما در تربیت اخلاقی جامعه جهانی خواهد شد. امید که این تحقیق گامی هر چند کوتاه درجهت احیای معارف اهل بیت (ع) باشد.

لینک کمکی