فایل رایگان ادله جهانشمولي آموزه هاي اخلاقي آيات و روايات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ادله جهانشمولي آموزه هاي اخلاقي آيات و روايات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 48

چکیده مقاله:

از قرآن و روایات، معیارها و فضایل دینی جهانی استفاده میشود که در آنها طرح کاملی برای زندگی طراحی شده است. جاودانگی و جهان شمولی آموزه های اخلاقی آیات و روایات با توجه به دلایل نقلی (در این بخش به هدف آفرینش جهان هستی و چگونگی نگاه خدا به انسان، و علل دستورالعملهای اخلاقی، توجه خداوند به تمام نیازهای انسان و اینکه 1 همه به یکسان مخلوق خدایند و خدا دین را برای همه مردم جهان فرستاده و... پرداختهشد)، و در دلایل عقلی به (هدایت انسانها توسط خدا و خاتمیت پیامبر)، در دلایل علمی (ثابت شدن بسیاری از آموزه های اخلاقی دین توسط علوم جدید) و تاریخی (نامه های پیامبر به سران دیگر کشورها)، پرداخته شد. به طور خلاصه، این انسانی بودن بالقوه ادیان از جمله دین اسلام، ارزش آن را دارد که مورد توجه ادیان دیگر و حتی افراد کاملا بیدین قرار گیرد و از آنجا که دین اسلام آخرین دین است لذا از جامعیت برخوردار است و مسائل جزئی وکلی مسائل اخلاقی را دربر میگیرد و میتواند به عنوان پیام جاویدان برای جامعه جهانی عرضه شود. روش کار در این مقاله، استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی است.

لینک کمکی