فایل رایگان ادله عقلي و نقلي جهان شمولي آموزه هاي قرآني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ادله عقلي و نقلي جهان شمولي آموزه هاي قرآني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 46

چکیده مقاله:

یکی از ویژگیهای برتر قرآن، در کنار جامعیت، جاودانگی و جهانی بودن آن است. جاودانگی برابر نهاد فارسی واژگانی همانند خلود و ابدیت در زبان عربی است و هر سه واژه برای زمان طولانی و گاه به معنای زمان بی انتها به کار رفته و دارای مفهوم کشش زمانی ممتد است. نوشتار حاضر مساله جهانی بودن و جهان شمولی قرآن را از دیدگاه قرآن و روایات مورد بررسی قرار داده و به این سئوال پاسخ داده، قرآن کریم که حدودچهارده قرن پیش نازل شده آیا کتابی جهانی و جهان شمول است و تا روز قیامت پایدار وکامل است یا به زمان خاصی تعلق داشته و پاسخگوی همه زمانها نمیباشد مقاله حاضر پس از اثبات جهانی بودن و جهان شمولی قرآن با دلایل عقلی و نقلی، و در نتیجه جهانی بودن و جهان شمولی آموزه های قرآنی تحلیلی از چرایی و چگونگی آن ارائه داده است. نوشتار حاضر با استفاده از شیوه تحلیل و بر پایه مطالعه کتابخانه ای از ابعادکلامی، قرآنی و روایی پاسخی به این نیاز است.

لینک کمکی