فایل رایگان ادله عقلي و نقلي جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ادله عقلي و نقلي جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 53

چکیده مقاله:

یکی از شبهاتی که امروزه به ساحت دین وارد میشود، ناکارآمدی دین و قرآن در پاسخ گویی به نیازهای امروزی بشر است. مسئله موردنظر، چگونگی اثبات جهانشمولی آموزه-های قرآن و روایات میباشد، که این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، ازطریق ادله عقلی و نقلی، بدان پرداخته است. مهمترین ادله نقلی از آیات قرآن شامل آیه تبیان، اکمال، نفی باطل،آیاتی که اسلام و قرآن را جهانی و جاودانه معرفی میکند، آیاتی که مخاطب آن همهی 1 انسانها است، آیاتی که دستور به اطاعت از رسول اکرم (ص) تا روز قیامت دارد. دسته دوم از دلایل نقلی، روایاتی است که قرآن را تبیان و منبع همه علوم و محل مراجعه معرفی می کند و روایاتی که مبتنی بر تداوم دین و قرآن تا روز قیامت است. مهمترین ادله عقلی، برهان لطف، هدایت، خاتمیت، مساله امامت، جامعیت علم معصومین، گستردگی دعوت اسلام، برخی ویژگیهای قرآن کریم همچون مطابقت با عقل، فطرت، انعطاف پذیری، سازگاری درونی اجزای قرآن، آینده نگری درآیات آن میباشد.

لینک کمکی