فایل رایگان ادله عقلي و نقلي جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ادله عقلي و نقلي جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 32

چکیده مقاله:

جامعیت، فطری بودن، عمومیت خطاب و اطلاقزمانی آیات قرآن و احکام نورانی اسلام و دیگر برهانهای عقلی و نقلی دلیل جهان شمولی اسلام است. منظور از جهان شمولی نیز، فراگیری همه افراد انسان در همه مکانها وزمانها است. قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی خدا که برای نجات و رهایی بشریت نازل شده است چگونه میتوان آیات آن را تفکیک نموده و برخی را جهان شمول دانست. بلکه تمامی پیام آن عالمگیر بوده و همه را دعوت به یکتایی خدا و پایبندی به لازمه این باور مقدس در مسیر فلاح و رستگاری نموده است. روش کار در این مقاله اسنادی است که با استفاده از کلید واژه های:ناس، انسان، بشر، عباد، بنی آدم و دیگر خطابات عمومی قرآن و با ذکر نمونه هایی از آیات جهان شمول آن مانند: تبیان بودن قرآن برای همه افراد بشر و نیز جاودانگی آیات و بازگشت انسانها در قیامت به سوی خداوند و کلام اهل بیت در زمینه جامعیت قرآن و… نوشته شده است وبه فرموده حضرت امام باقر (ع) : قرآن همانند خورشید و ماه همیشه در جریان است و زندگی انسانها را تا پایان دنیا روشن میسازد.

لینک کمکی