فایل رایگان ادله عقلي و نقلي جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ادله عقلي و نقلي جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

قرآن کریم کتاب هدایت انسان به سوی خدا و برنامه ای کلی برای زندگی دنیوی انسان که سازنده معنویتی پربار و آخرتی آباد و جامع اموری است که مربوط به هدایت انسان اعم از امور مادی و معنوی است. براین اساس، قرآن باید پاسخگو به نیازهای هر انسانی در هر زمان و مکانی باشد. نتایجی که از این پژوهش بدست می آید این است که، با توجه به صراحت آیات قرآن ازقبیل: (نحل89/؛ یوسف111/؛ انعام38/ و... ) و روایات ائمه معصومین (ع) و دلائل فراوان عقلی، آیات و آموزه های قرآن کریم جهان شمول وفراگیر میباشد وبرای همه ی انسانها در همه ی زمانها ومکانها و از همه مهمتر برای همه ی شئون زندگی بشر، اعم از امور فردی و اجتماعی قابل استفاده میباشد. این مقاله ازنوع تحقیقات بنیادین است که با روش توصیفی تحلیلی به این موضوع میپردازد.

لینک کمکی