فایل رایگان بازتاب جهان شمولي قرآن کريم در شعر احمد رامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازتاب جهان شمولي قرآن کريم در شعر احمد رامي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 48

چکیده مقاله:

اسلام تنها شریعتی است که مشتمل بر دستورات لازم و کافی برای جمیع امور زندگی بشر و دارای کاملترین و دقیقترین قوانین در کلیه مسائل فردی و اجتماعی بوده بطوریکه برای هرحادثه و حالی از احوال انسانی حکمی براساس عدل و مصلحت مقرر نموده است. قرآن کریم که قانون اساسی اسلام بوده تنها کتابی است که تحریف نشده است و با توجه به تعالیم و معارف ارزشمندی که به جامعه بشریت در همه زمانها عرضه میدارد پیوسته مورد توجه ادیبان و شاعران در طول قرون متمادی بوده است. آموزه های آیات الهی به قوم و ملت خاصی اختصاص نداشته بلکه همه بشریت را مورد خطاب خویش قرار داده است و همواره در جان و دل مخاطب می نشیند. احمد رامی (1892) شاعر معاصر مصری، بسیار زیبا با 1 روشهای گوناگون در اشعارش از قرآن تاثیر پذیرفته که در آن رنگ و بوی جهان شمولی دیده می شود. در این مقاله برآنیم به شیوه توصیفی- تحلیلی با بررسی دیوان شاعر میزانتاثیر پذیری وی از قرآن کریم را با تکیه بر جهان شمولی قرآن کریم نشان دهیم. ره آورد این پژوهش حاکی از آن دارد رامی به پنج صورت در اشعارش از قرآن کریم بهره جسته که درآن جهان شمولی قرآنی هم مشاهده می شود: -1 اثرپذیری واژگانی -2 اقتباس از آیات قرآنی -3 اثر پذیری مضمونی و محتوایی -4 تلمیح و آوردن نام های شخصیت های قرآنی -5 اشاره به قرآن کریم.

لینک کمکی