فایل رایگان بررسي آيات مبهم عدم جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آيات مبهم عدم جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 41

چکیده مقاله:

یکی از مباحث مربوط به قلمرو قرآن کریم، قلمرو مکانی آن است که مبحث جهانی بودن قرآن را پوشش میدهد. نوشتار حاضر با توجه به شبهات مطرح در خصوص جهانی بودن قرآن کریم و پاسخ به ادعای محدود بودن قرآن به منطقه یا قوم و مکان خاصی نگارش یافته است. در این مقاله شبهات و ابهامات آیات عدم جهان شمولی قرآن بررسی شده و 1ضمن پاسخ به این شبهات و ابهامات به بیان ادله ی قرآنی و روایی که بر جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی دلالت دارد، پرداخته شده و سپس نگرش کلی به جهان شمولی قرآن که مانع پذیرش جهانی بودن پیام قرآن میشود، تبیین شده است. به طور کلی آیات عدم جهان شمولی قرآن پیام قرآن را به منطقه و قوم خاصی محدود نکرده و هدف خاصی را از بیان چنین ادبیاتی دنبال میکند.

لینک کمکی