فایل رایگان بررسي جهان شمولي حکومت انقلاب اسلامي از ديدگاه شهيد مطهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي جهان شمولي حکومت انقلاب اسلامي از ديدگاه شهيد مطهري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

طبق نظر شیعه روزی خواهد آمد که به دست ولی عصر (عج) جهان پر از عدل خواهد شد که این امر نیاز به ایجاد محیطی برای رفع موانع ظهور دارد. انقلاب اسلامی با ایجاد تفکر اسلامی و تشکیل حکومت شیعه در دنیا مورد توجه و الگو قرار گرفته که جهت جهانی شدن و صادر نمودن آن نیاز به برنامهریزی و اجرای صحیح دارد. هر چند انقلاب بامشکلاتی مواجه بوده ولی توانسته خود را از این مشکلات رها کرده و پیش رود و خود را به عنوان یک الگوی حکومت اسلامی معرفی و زمینه های ظهور را ایجاد نماید. در ابتدای انقلاب نو پای ایران شهید مطهری مطالبی در خصوص آینده انقلاب اسلامی مطرح نموده که افقی روشن در اختیار ما قرار میدهد تا با بررسی این عوامل و تطبیق آن با مسائل روز، بتوان این انقلاب را به صورت جهانی مطرح کرد. پس انقلاب اسلامی میتواند با ایجاد قدرت چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی در دنیا مطرح گردد و همانند صدر اسلام که پیامبر نامه هایی به سران تمدنهای دنیا نوشته و قصد صادر نمودن اسلام به کل دنیا را داشته،انجام دهد. اسلام مکتبی میباشد که این قدرت و قابلیت را دارد که در سطح جهان به عنوان یک تمدن اسلامی بزرگ مطرح گردد و بایستی سعی شود که اسلام ناب محمدی که امام راحل فرمودند در جهان مطرح گردد نه اسلام متحجر و نه اسلام خشن که امروزه شاهد هستیم.

لینک کمکی