فایل رایگان تبيين جهان شمولي قرآن با رويکرد سنت هاي الهي حاکم بر زندگي انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين جهان شمولي قرآن با رويکرد سنت هاي الهي حاکم بر زندگي انسان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 57

چکیده مقاله:

همان طور که بر طبیعت، قوانینی جاری است، بر روابط اجتماعی نیز قوانین جهان شمولی حاکم است که قرآن کریم از آن به عنوان سنتهای الهی یادکرده است. در قرآن به انواع سنن الهی چه آنهایی که جنبه عمومی و قطعی دارند (اراده انسان در آنها تاثیری ندارد) و چه سننی که قطعیت آنها تابع اراده انسانی است (معلول رفتار مردم اند) اشاره شده است. ازنظر قرآن، جامعه دارای قوانین و سنت های مشخص و معینی است و این سنت ها تغییرناپذیراست و بر کلیه امت ها و جوامع در تمامی زمان ها و مکان ها صدق می کند. مقاله بر اساس روش اسنادی می باشد، به این صورت که با مطالعه آیاتی که بیانگر این سنت اجتماعی هستند، استخراج شده و ضمن مراجعه به تفاسیر مختلف نظر مفسران، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. ضمنا کتابهای مختلفی که به نحوی از انحاء با موضوع این مقاله مربوط میشود، مورد مطالعه قرارگرفته است.

لینک کمکی