فایل رایگان تجميع روشمند ديدگاه ها در خصوص جهان شمولي آموزه هاي قرآني روايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تجميع روشمند ديدگاه ها در خصوص جهان شمولي آموزه هاي قرآني روايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

تمسک مستمر به آموزه های دینی و زندگی در سایه آن، ترسیم سبک زندگی اسلامی، دعوت جهانیان به اسلام، ترسیم اندیشه دینی در پرتو آموزه های قرآنی و روایی، شکل گیری نظام اسلامی و سایر نظامهای فرودستی مورد نیاز نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و... همگی فرع بر جهان شمولی آموزه های دینی است.پرسش اساسی مقاله حاضر که با روش توصیفی، تحلیلی سیستمی نگارش یافته، کنکاش از چگونگی تجمیع روش مند و عالمانه دیدگاه های متفاوت بزرگترین مفسران و قرآن پژوهان در خصوص تفسیر جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی است. دستاورد این مقاله آن است که ضمن رد دیدگاه بروندینی، تجمیع مستدل و روشمندی از هشت دیدگاه مشهور در تفسیر جهان شمولی آموزه های دینی ارایه نموده ایم.

لینک کمکی