فایل رایگان تحليلي بر آيات مربوط به جهان شمولي آموزه هاي قرآني با تکيه بر تفاسير فريقين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليلي بر آيات مربوط به جهان شمولي آموزه هاي قرآني با تکيه بر تفاسير فريقين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

از دیدگاه مسلمانان، آیات قرآن کریم جهان شمول است و منحصر به زمان و محدوده جغرافیایی خاصی نمیشود. در اثبات این جهان شمولی دلایل بسیاری مطرح شده است. از جمله این ادله، استناد به آیات قرآن کریم است. این پژوهش با عنوان فایل رایگان تحليلي بر آيات مربوط به جهان شمولي آموزه هاي قرآني با تکيه بر تفاسير فريقين درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مفسران فریقین، ذیل آیات دال بر جهان شمولی آموزه های قرآنی و اسلامی 1 چه دیدگاه هایی را مطرح نموده اند بررسیهای صورت گرفته در این جستار که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، نشانگر این مطلب است که مفسران فریقین از آیاتی نظیر 170 نساء، 108 یونس و 21 بقره، که در آنها از خطاب همگانی استفاده شده، آیه 107 انبیاء که به جهانی بودن رحمت پیامبر (ص) دلالت دارد، آیه 19 سوره انعام که در آن برای هر فردی که پیام الهی به او رسیده اتمام حجت شده است و آیه 46 سوره احزاب که پیرامون خاتمیت پیامبر اکرم (ص) است، جهان شمولی آموزه های قرآنی را استنباط نموده اند.

لینک کمکی