فایل رایگان جايگاه عقل در مهندسي تفکر ديني با توجه به جهان شمولي آموزه هاي قرآن و روايات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايگاه عقل در مهندسي تفکر ديني با توجه به جهان شمولي آموزه هاي قرآن و روايات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 37

چکیده مقاله:

قرآن آخرین و جامعترین کتاب الهی است که قوانین و فرامینش فرازمانی، فرامکانی و فرافرهنگی است و همین ویژگیهای آن میباشد که به آن جامعیت داده است. در عصر 1 حاضر سرعت پیشرفت علوم و تکنولوژی، اگر برخی یافته های گذشته را اگر ابطال نکندحداقل بدون کارآیی معرفی مینماید. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی سعی دارد باطرح مواضع کتاب الهی درباره نقش عقل در مهندسی تفکر دینی به بررسی، به دلائل وچرایی جامعیت آن البته در حد بضاعت نویسنده بپردازد. علاوه بر آن فهم کتاب جامع منوط و مشروط به تجهیزات متعددی از جمله تفکر، تعقل، تدبر، ایمان و عمل است که در این مقاله تنها عناوین آنها مورد اشاره قرار گرفته است.

لینک کمکی