فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي اخلاقي آيات و روايات بر افراد و جوامع بشري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي اخلاقي آيات و روايات بر افراد و جوامع بشري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 40

چکیده مقاله:

علم اخلاق از جمله دیرینهترین دانشها و دغدغه های بشر است که به آداب و رفتار ونوع برخورد انسان یا اطرافیان اطلاق میشود. هر انسانی با طرز رفتار خویش که از عقل او سرچشمه میگیرد از سایر موجودات متمایز میشود. آیات بسیاری از قرآن و همچنین احادیث فراوانی از اهل بیت (علیهم السلام) به اخلاق ایدهآل اشاره دارد و انسانها را تشویق به تربیت و تزکیه نفس میکند. خداوند از آغاز، سرشت انسان را، متمایل به خوبیها و گریز ازبدیها قرار داده است و هدف از فرستادن پیامبران و کتب آنها و روایات اهل بیت (علیهم السلام) که قرآن ناطق میباشند، آموزش اخلاق ورفتاردرست افراد جامعه با یکدیگر را بیان فرموده است. این تحقیق بر آن است تا بهترین، درستترین و خداپسندانهترین اخلاق انسانی مبتنی بر آیات و روایات را با تکیه بر روش علمی توصیفی تحلیلی، ارائه نماید به طوری که مختص به زمان و قوم خاصی نمیباشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که قرآن کریم برای تمام جهات و شوون زندگی برنامهای اخلاق محور بیان میکند و این برنامه ها مختص به زمان و مکان خاص یا افراد و جوامع خاصی نمیباشند، بلکه جهان شمول هستند و همه افراد و همه جوامع در همه زمانها و مکانها میتوانند از آن برخوردار شوند.

لینک کمکی