فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي اخلاقي در سيره عملي پيامبر اکرم( صلي االله عليه و آله)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي اخلاقي در سيره عملي پيامبر اکرم( صلي االله عليه و آله) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 40

چکیده مقاله:

پیامبر اکرم(صلی االله علیه و آله) به عنوان فرستاده خدا بر جهانیان اصول و ارزشهایی را بیان فرمود که عصر جاهلیت را متحول ساخت و جامعهای متمدن را پایه گذاری کرد. بررسی آموزه های اخلاقی پیامبر از این جهت حائز اهمیت است که انسان را در اداره هرچه بهتر زندگی دنیوی و رسیدن به سعادت اخروی یاری میرساند. در طول تاریخ و در همه دوران ها آموزه های اخلاقی پیامبر اعظم همواره مورد توجه زمامداران و دولتمردان بوده است. 1 اساسا التزام به آموزه های ارزشمند ایشان میتواند نیازهای روحی و روانی جامعه را مرتفع سازد و راهگشای جوامع بشری در این زمینه باشد. لذا با توجه به اهمیت و ضرورت بحث، در این پژوهش سعی برآن شده است جهان شمولی آموزه های اخلاقی پیامبر اکرم(صلی االله علیه و آله) در دو حوزه خانواده و اجتماع، با روش توصیفی- تحلیلی، در سیره عملی ایشان موردبازشناسی قرار گیرد.

لینک کمکی