فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي اخلاقي در سيره عملي معصومين (عليهم السلام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي اخلاقي در سيره عملي معصومين (عليهم السلام) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 45

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه، جهان شمول از دو واژه جهان و شمول تشکیل شده است و به مفاهیم و معانی اطلاق میگردد که دایره عمل آنها گستردگی و شمولیت همه جانبه و جهانی داشته باشد، و از آنجا که، یکی از منابع مهم شناخت از نظر اسلام، سیره پیغمبر و ائمه (علیهم السلام)که به عنوان یک منبع الهی و تاریخی است. این نوشتار با عنوان فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي اخلاقي در سيره عملي معصومين (عليهم السلام) به جهانی و فراگیر بودن آموزه های اخلاقی سیره عملی معصومین در دو بعد پرداخته است. در بعد اول، جهان شمولی اختصاصات نظام اخلاقی اسلام و جامعیت و جاودانگی آموزه های اخلاقی سیره عملی معصومین و در بعد دیگر، سیره عملی و رفتاری معصومین به خصوص پیامبر اکرم که شایسته ترین الگو معرفی شده، پرداخته است. بحث با رویکرد قرآنی و روایی از منابع دسته اول، دسته دوم و منابع تحلیلی استفاده نموده است. با استفاده از این منابع بحث در دو بخش ارائه شده است؛ بخش اول، جهان شمولی نظام اخلاقی اسلام با موضوعیت جهانی بودن اسلام، جامعیت و جاودانگی آموزه های اخلاقی معصومین (علیهم السلام) و در بخش دیگر، سیره عملی و رفتاری معصومین مورد بحث و بررسی قرار داده است.

لینک کمکی