فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآن در دکترين مهدويت و نقد تشکل فراماسونري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآن در دکترين مهدويت و نقد تشکل فراماسونري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 38

چکیده مقاله:

غیبت، انتظار و ظهور منجی، واژه های آشنا و تامل برانگیزی در ادبیات مسلمانان هستند.البته در متون روایی و احادیث ماثوره نیز از واژه های کلیدی به شمار میآیند. ظهور منجی غایب شده از دیده ها که از پس ابر غیبت نور افشانی می کند، یکی از آموزه های مهم و مترقی مسلمانان است و در این راستا، بررسی راهکارها برای زمینه سازی ظهور و نقش و و ظایف منتظران در عصر غیبت، اهمیت بسیاری دارد. 1 این پژوهش بر آن است با الهام از آموزه های اصیل جهانشمولانه قرآن و سیره و سنت ماثوره، راهکارها و راهبردهایی در جهت زمینهسازی ظهور حکومت عدالتگستر منجی موعود، نقد تشکلهای فراماسونری ارائه دهد. نخست، ضمن ارائه تعریفی از مفهوم مهدویت، تشکل فراماسونری، آخرالزمان، دجال، مبانی و اهداف جامعه منتظر ارائه می شود ودر ادامه، با بیان راهکارها و راهبردهای این جامعه، به نقش اساسی در فرهنگ سازی انتظاراشاره شده است.

لینک کمکی