فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني در تعامل مسالمت آميز با پيروان اديان آسماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني در تعامل مسالمت آميز با پيروان اديان آسماني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 42

چکیده مقاله:

از نظر قرآن کریم، پیامبر اعظم (صلی االله علیه و آله) برای تمام ابنای بشر، و برای تمام زمانها است. در چندین آیه، تعبیر یا بنی آدم ، و یا ایها الانسان آمده است. از نظر قرآن، این جهان شمولی پیامبر (ص) مورد توجه اکثر مردم نیست. بخشی از مخاطبان پیامبر (ص)، پیروان ادیان آسمانی است. لازمه جهان شمولی رسالت پیامبر (ص)، تعامل مسالمت آمیز واستفاده از گفتگوی سازنده با پیروان ادیان آسمانی میباشد. این مطلب بخوبی از آیاتی از 1 کلام االله مجید به دست می آید. در این تحقیق این پرسش مطرح است که طبق تعالیم قرآن کریم، اساس رفتار با پیروان ادیان آسمانی چگونه است آیا اصل، جنگ و نزاع و درگیری و حذف آنان است، مگر این که ایمان بیاورند. یا از نظر قرآن کریم، مسلمانان میتوانند با پیروان ادیان آسمانی همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند. از نظر قرآن کریم، زبان گفتمان بین ادیان آسمانی، همزیستی مسالمت آمیز، گفتگوی سازنده و همکاری بر اساس اصول مشترک است. در حالی که برخی، همانند گروه تکفیری داعش از دیدگاه اول دفاع میکنند. در این پژوهش، اصالت صلح و گفتگوی سازنده و همزیستی مسالمت آمیز اسلام با پیروان ادیان آسمانی، در راستایجهان شمولی آموزههای قرآنی مورد بررسی میگردد. قرآن کریم، صلح و همزیستی با ادیان و ملل دیگر، به عنوان یک اصل و قاعده اساسی، در نظام تشریعی خویش ملاحظه نموده است. آیاتی از قرآن کریم، نژاد پرستی، تحمیل عقیده، تعصبهای نادرست را رد مینماید و از پیشنهاد صلح، همکاری بر اساس اصول مشترک و گفت و گوی مسالمت آمیز استقبال میکند، و ضمن به رسمیت شناختن پیامبران و کتابهای آسمانی گذشته، به حقوق اقلیتهااحترام میگذارد.برخی راه کارهای قرآن کریم در تامین همزیستی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان از قرار زیر است: نفی نژاد پرستی، مبارزه با توهمات برتری جویانه ادیان دیگر، آزادی عقیده و فکر، اعتراف به حقوق اقلیت ها، تعاون در مسایل بین المللی، استقبال از پیشنهاد صلح، تاکید بر صلح بین المللی، دعوت به همزیستی مسالمت آمیز وتوجه به اصول مشترک و گفت و گوی مسالمت آمیز.

لینک کمکی