فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني در حوزه اخلاق فردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني در حوزه اخلاق فردي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

جامعیت و جهان شمولی قرآن کریم از باورهای اجماعی مفسران و قرآن پژوهان میباشدبدین معنا که با توجه به پایان ناپذیری نیازهای انسانی در تضارب با دستاوردهای تمدن بشری میتواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد. رعایت اخلاق فردی موجب رشد و تعالی انسان خواهد شد. برای به دست آوردن راهکارهای اخلاقی و در پی رعایت آن دستیابی به سعادت، راه هایی وجود دارد؛ از جمله رجوع به کتب آسمانی، چرا که یکی از اهداف مهم بعثت انبیاء تزکیه و تهذیب نفس بوده است. کتاب آسمانی اسلام، قرآن کریم نیز مشتمل برآموزه های مختلف اخلاقی در حوزه های فردی و اجتماعی میباشد.این مقاله با بیان برخی از اصول در حوزه اخلاق فردی که همسویی با فطرت انسانی 1 دارد که انسانها فارغ از هر دین و مسلک آنها را به عنوان موازین اخلاقی باور دارند و با بررسی این گزاره ها در قرآن کریم به این نتایج منتهی شده است که اولا: برخی از موازین اخلاقی به صورت فطری قابل درک و اجرا میباشد. ثانیا: چنین گزاره هایی در قرآن کریم نیز مطرح شده و به لزوم بهکارگیری آنها تاکید شده است. ثالثا: گزاره های موجود با توجه به اینکه از حمایت بینشهای فطری برخوردارند میتوانند برای همه انسانها با هر آئینی و درهر عصری قابل استفاده باشند، زیرا فطرت آگاه به آنها رای مثبت خواهد داد. بنابراین آموزه های قرآن کریم در حوزه اخلاق فردی از شمولیت جهانی برخوردار است.

لینک کمکی