فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني روايي در حوزه اخلاق فردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني روايي در حوزه اخلاق فردي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 36

چکیده مقاله:

آموزه های جهان شمول قرآن یعنی به لحاظ جامعیت وکمال امکان اجرا شدن آن درتمامی جهان و در میان همه انسانها با هر عقیده و مرام و سطح علمی و بینش را دارا هستندو میتواند زمینه رشد و تعالی انسانها را فراهم سازد، مشروط بر اینکه جامع بشری به این قانون جامع عمل بپوشاند.لذا در این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای به این سوال پاسخ داده شده که آیا آموزه های قرآن در مرحله نظری و عملی جهان شمول است و راز جهان شمولی آن چیست در نهایت این نتیجه به دست آمد که آموزه های قرآن در مرحله نظری به علت داشتن اصول و قواعد فطری و انسانی جهان شمول است و درمرحله عملی نیز بر مبنای اصلاح انسان و انسانیت، با مناسبتترین طرق، هدایت و ارشاد در عرصه های مختلف اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را بر عهده میگیرد.

لینک کمکی