فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي توحيد در مقايسه با مکاتب بشري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي توحيد در مقايسه با مکاتب بشري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 36

چکیده مقاله:

قرآن چیزی جز کتاب هدایت در زندگی نیست: هدی للمتقین . قرآن کتابی است برای انتخاب بهترین زندگی که سعادت جاودانه در پرتو آن تحقق می یابد، که به عنوان آخرین کتاب آسمانی از سوی خداوند بر بشریت عنایت شد. گذر زمان نه تنها باعث نشستن غبار کهنگی بر این کتاب گرانمایه نگردیده، بلکه در هر عصری روشنتر از عصر پیش، زوایای زیباتری از آن جلوهگر شده است. در مقاله حاضر ضمن بررسی اجمالی جهان شمولی قرآن، به آیات توحیدی و یگانگی خداوند متعال اشاره شده، که او را از هر گونه شرکی به دور می داند. همچنین گزاره توحید که یکی از اصول اعتقادی اسلام و همه ادیان ابراهیمی است بررسی شده، و به جهان شمول بودن این آیات در مقایسه با مکاتب بشری پرداخته شده است.

لینک کمکی