فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي و دکترين مهدويت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي و دکترين مهدويت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

جهان شمولی در معنای جامعه شناختی به معنی مقبولیت جهانی و درمفهوم نظری معنای سازگاری و همخوانی با همه فرهنگ ها و جهان بینی ها است. به عبارت دیگر جهان شمولی، شمول و فراگیری همه افراد انسانی در همه زمانها ومکانها است. دکترین مهدویت، مجموعه آموزه هایی است که بر محور مهدویت میباشد و میتوان از آن آموزه ها، در راه حلهای کاربردی و طرح نظریه های راهبردی درحوزه های متعدد استفاده کرد. جهانی شدن بستری است که در این بستر، یک فکر باید به وجود آید که همان مهدویت است. این فکر از جهان شمولی اسلام جدا نیست بلکه فکری است که تمامی جهان باید آن را بهترین و 1 مقبولترین فکر برای مقابله با سلطه استکبار و امپریالیسم بدانند.از دیرباز، دین اسلام بویژه در مکتب تشیع، ایجاد حکومت جهانی مبتنی بر قسط و عدل را توسط حضرت حجت (عج) مورد توجه قرار داده است. این مساله به نام مهدویت مطرح شده است. از عوامل پویایی روزافزون جامعه اسلامی اعتقاد به تاسیس حکومت جهان شمول مطابق قرآن مبین است. این پژوهش تلاش دارد به روش توصیفی -تحلیلی جهان شمول بودن آموزه های اسلام و مهدویت را در آیات و روایات مورد بررسی قرار دهد و ثابت کند که اسلام دین جهان شمولی است که گستره مهدویت را در بر میگیرد.

لینک کمکی