فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي و کارکرد آن در حوزه اقتصاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي و کارکرد آن در حوزه اقتصاد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 42

چکیده مقاله:

بنابر اصل خاتمیت دین اسلام کاملترین دین است که در هر زمینه مجموعه ای ازنهادهای جهان شمول را عرضه میکند که در کنار یکدیگر مجموعهای از نظامهای هماهنگ را تشکیل میدهد. در این بین اهمیت توسعه اقتصادی و نقش آن در جهت نیل به اقتدار اقتصادی، کسب استقلال و عزت بر هیچ کس پوشیده نیست. اما تجربه عملی برخی کشورهای اسلامی در همراهی با روندهای اخیر جهانی شدن، علاوه بر اثبات ناکارآمدی نسبی مدل های غربی، موجب تضعیف ارزش های اخلاقی و نقش نظام سازی دین شده است.بررسی آموزه های اقتصادی در منابع قرآنی و روایی و کاربردمندی آن در دنیای امروز نشان از جهان شمولی این معارف در جهان معاصر دارد. در این تحقیق ضمن بیان روش استخراج و استنباط این آموزه ها از منابع دینی، به شکل عملی به بیان این آموزه ها در سه دسته بینشی، منشی و رفتاری پرداخته میشود. از آنجا که تنها در حوزه اخیر، این آموزه ها قالب های اصول کلی حاکم بر کار، تولید، توزیع، بازتوزیع و تخصیص و مصرفقابل تقسیم است، از باب نمونه صرفا به ذکر برخی مولفه ها بسنده می شود و به شکل اجمال به کاربرد آنها در پیشبرد اهداف اقتصادی از منظر اقتصاد خرد و کلان اشاره میشود.

لینک کمکی