فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي ولايت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي ولايت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 40

چکیده مقاله:

بررسی معرف قرآی از لحاظ شمولیت بیانگر این مطلب است که معارف آن در تمامی زمانها و تمامی مکانها قابل استفاده است منظور از جهان شمولی دربرگیرنده ی همه ی جهان در هر عصر و در هر زمان است یکی از معارف قرآن، بحث ولایت است منظور از ولایت حکومت کردن، سرزمین یا زیرسطه ولی قرار گیرد، دوستی، قرابت است از بررسی منابع و متون اسلامی چنین به دست می آید که به منظور از ولی محب و دوستدار، یار دهنده، ، یار و مددکار. ولی امر، است و ویژگیهای ولی عصمت، عالم بودن و همچنین منصوص بودن ولی میباشد. و وظایف ولی ولایت بیان احکام، ولایت زعامت ولایت امامت میباشد. روش تحقیق به صورت کتاب خانه ای و تحلیلی از منابع اسلامی است.

لینک کمکی