فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني- روايي در حوزه اخلاق اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني- روايي در حوزه اخلاق اجتماعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

اخلاق و ارزشهای جهان روا همیشه مورد دغدغه و پژوهش متالهان، فیلسوفان اخلاق و عارفان بوده است. قرآن کریم به عنوان سخن خداوند باری، آفریدگار هستی دارای پیامی جهانی است و در حوزه اخلاق و ارزشهای عام و فراگیر منبعی اصولی برای تنظیم روابط انسانها و جوامع انسانی و منشائی برای زیست مسالمت آمیز مبتنی بر مدارا و رواداری و رعایت حقوق یکدیگر و در ترازی بالاتر زیربنای فرهنگش در رقابت و پیشی گرفتن درخیر و نیکویی به همدیگر است. آنچنانچه در متن آموزه های قرآنی آمده است این کتاب هدایت و موعظهای برای همهی ناس و مردمان است و همهی تمایزها و تفاوتهای نژادی و طبقاتی و جنسیتی و عقیدتی را در نوردیده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی تکیه بر آن است که به برخی وجوه اخلاق اجتماعی که هم جهان شمول است و هم ضامن بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز و نیز تنظیم روابط انسانی و مدنی را در نسبت با دیگری به سامانی منصفانه و عقلایی مبدل میسازد بپردازیم.

لینک کمکی