فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني-روايي و نقش آن در تعليم و تربيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني-روايي و نقش آن در تعليم و تربيت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 37

چکیده مقاله:

قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت و برای تربیت انسان نازل شده و بر این اساس، مهمترین وظیفه پیامبراسلام (ص) تعلیم و تربیت بوده است. از اینرو، زبان قرآن، زبان آموزش و پرورش و هدایت است. قرآن شیوه های متفاوتی را به کار گرفته است تا انسان را به کمالات روحی و معنویاش برساند. این مقاله به تبیین جهان شمولی آموزه های قرآنی روایی و نقش آن در تعلیم و تربیت پرداخته و مفاهیم کلیدی تعلیم و تربیت از قبیل مبادی، مبانی، اصول، روشها و ابعاد تعلیم و تربیت را از قرآن کریم استنباط و ارائه کرده است. تعلیم و تربیت دو مفهوم کلیدی در حیات علمی و معنوی بشر است که پیوسته در کنار هم به کار رفته، و همراه هم هستند. در آیات قرآن نیز، دو مفهوم تعلیم و تزکیه، در کنار هم ذکر شده اند. ازاین رو می توان به رابطه در هم تنیده و غیر قابل تفکیک آنها پی برد. همچنین جایگاه تعلیم و تربیت قرآنی و جهان شمولی آن از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه االله) وبیانات ایشان در باب تعلیم وتربیت اسلامی و قرآنی در محافل مختلف مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این مقاله استخراج و تبیین جهانشمولی آموزه های قرآنی و اصول محوری تعلیم و تربیت از زبان قرآن است. روش پژوهشی دراین مقاله روش توصیفی - تحلیلی، اسنادی و کتابخانه ای است.

لینک کمکی