فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني، روايي در اخلاق اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني، روايي در اخلاق اجتماعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

انسان به عنوان موجود اجتماعی با یکدیگر در تعامل میباشد. عدم رعایت حقوق دیگران و ضعف اخلاقی او را نیازمند برنامه و دستورات اخلاقی جامع و متقن نموده است. هیچ مکتب فکری و اخلاقی همچون دین اسلام و قرآن نمی تواند برنامه ای صحیح و دقیق و جهان شمول ارائه بدهد. زیرا بر پایه وحی و فطرت سلیم انسان میباشد و تمامی ابعاد و نیازهای جسمی و روحی او را شناسایی و پاسخ داده است. دراین مقاله با تکیه بر آیات و روایات به روش توصیفی تحلیلی و استناد به آیات و روایات، جهان شمول بودن آموزه های اخلاقی قرآن مورد بحث و بررسی واقع شده است.

لینک کمکی