فایل رایگان جهان شمولي احکام و عبادات در سيره معصومين (عليهم السلام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي احکام و عبادات در سيره معصومين (عليهم السلام) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 45

چکیده مقاله:

جهان شمول از دو واژه جهان و شمول شکل یافته است. جهان شمول در لغت به معنای فراگیر و همه جانبه بودن است و به معانی و مفاهیمی اطلاق میگردد که، دایره آن گستردگی و همه جانبه و جهانی بودن، داشته باشد. اسلام دین و قانونی از طرف خداوند برای تمام بشریت در تمام زمانها است و مختص به زمان و مکان خاصی نمیباشد. هر آنچه انسان بدان نیاز دارد، میتواند با مراجعه به قرآن و سیره معصومین در پاسخ به نیاز خود برآید. زیرا تمامی احکام و عبادات، در قرآن کریم آمده است، ولی نیاز به تبیین وتوضیح بیشتری، به طور جزء به جزء دارد که این مهم، توسط سیره عملی معصومین انجام میگیرد. در واقع معصومین با طریقه عبادت و اعمال و رفتار خویش بیانگر نوع 1 درست اعمال و رفتارهایی هستند که از یک بنده خالص انتظار میرود. این نوع صحیح احکام و عبادت، باید در تمام زمانها و در تمامی مکانها به مرحله عمل نایل آید. اهمیت این پژوهش که با روش تحلیلی توصیفی صورت میگیرد آن است که اثبات نماید که اهلبیت یعنی برگزیدگان خداوند، احکام خداوند را مبتنی بر معارف الهی و والایی که دارند، اجرا میکنند پس بهترین و مناسبترین الگوی انسانها میباشند و حجت تام و تمامالهی و جهانشمول هستند. بنابراین همه انسانها باید درست یا نادرست بودن اعمالشان رابرطبق ندگیز ائمه و سیره عملی آن بزرگواران تطبیق دهند.

لینک کمکی