فایل رایگان جهان شمولي حقوق والدين از ديدگاه قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي حقوق والدين از ديدگاه قرآن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 38

چکیده مقاله:

نیکی به والدین از آموزه های بین المللی اسلام است. زیرا حکم مزبور اختصاص به پدر و مادر مسلمان ندارد که خود دلیل بر اهمیت این فریضه الهی است. این وظایف بدون قید وشرط است بگونهای که اگر والدین منحرف یا مشرک باشند و یا حقوق فرزند را رعایت 1 نکنند، این حقوق در جایگاه خود محفوظ است. در واقع حقوق پدر و مادر مهمترین حق در میان مجموعه حقوق انسانها بر یکدیگر است. اگرچه اطاعت از والدین مشروط است، اما احسان و احترام به والدین، مطلق و همیشگی و جهان شمول است.لذا در این پژوهش سعی شده با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از تفاسیر مختلف، حقوق اخلاقی ذکر شده در قرآن شناسایی و تبیین گردد

لینک کمکی