فایل رایگان خاتميت پيامبر (ص) و جهان شمولي آموزه هاي قرآني روايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان خاتميت پيامبر (ص) و جهان شمولي آموزه هاي قرآني روايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 30

چکیده مقاله:

از زمان خلقت انسان، خداوند برنامه های زندگی را از طریق وحی و نبوت برای بندگانش بیان کرده است و راه رسیدن به تکامل را بدین وسیله برایشان تشریح کرده و به آنان نشان داده است. پیامبران هر کدام راه پیامبر قبل از خود را ادامه میدادند و پیامبر (ص) نیز پیامبران پیش از خود را تصدیق میکردند. پیامبر اکرم (ص) آخرین تصدیق کننده پیامبران پیشین میباشد. خاتمیت پیامبر اکرم (ص) نه تنها توسط پیامبران پیشین بیان شده بلکه در قرآن 1 کریم، معجزه جاویدان پیامبر (ص) نیز به صراحت بیان شده است و روایاتی که به دست ما رسیده امر ختم نبوت را بیان کردهاند. از سوی دیگر لازم به ذکر است که آموزه های قرآن و روایات اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد و مختص به افراد و اقوام خاصی نیست. این مقاله در صدد بیان خاتمیت پیامبر (ص) و جهان شمولی آموزه های قرآن و روایات است وبرای نیل به این مهم در این مقاله موضوعاتی مانند مفاهیم خاتمیت و جهان شمولی،ضرورت جهان شمولی آموزه های قرآن و روایات در خاتمیت و آثار شمولیت آموزه های قرآن و روایات با توجه به بحث خاتمیت پیامبر آمده است تا تبیین نماییم که خاتمیت پیامبریک امرجهانی است و آموزه های شیوای قرآن و روایات نیزبراین موضوع صحه می گذارند روش تحقیق مورداستفاده دراین مقاله توصیفی تحلیلی است

لینک کمکی