فایل رایگان سيماي هشت آيه مبين جهان شمولي قرآن کريم در تفاسير مجمع البيان و الميزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سيماي هشت آيه مبين جهان شمولي قرآن کريم در تفاسير مجمع البيان و الميزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 44

چکیده مقاله:

قرآن با صراحت خود را جهانی، جاودانه ومتعلق به همه اعصار معرفی میکند. خود را تصدیق کننده تورات و انجیل معرفی کرده، از خاتمیت و جهان شمولی دین میگوید ومردم را به عمل به آموزه های آن دعوت میکند. با توجه به پیشرفتهای بسیار، شبهاتی در این باره مطرح شده که آیا کتاب مربوط به 1400 سال قبل، توانایی پاسخ به شبهات ونیازهای بشر امروزی را دارد آیا جهانی است و اگر جهانی است، از چه نظر با توجه به اینکه برای تحقیق، حتی تحقیقات منحصر به زمان معاصر و جدید، باید بر بال گذشتگان سوار شد و ازسخنان آنان در رسیدن به نتائج جدید نیز یاری گرفت، ازین رو، در این نوشتار دیدگاه و 1 نظرات دو مفسر بزرگ جهان اسلام، فضل بن حسن طبرسی و علامه سید محمد حسین طباطبایی ذیل آیات مورد اشاره به جهان شمولی مورد تطبیق و بررسی قرار گرفته که تحقیقاتی از این دست کمک شایانی به یافتن پاسخهای متعدد به شبهات و تحکیم دلائل میکند. روش تحقیق با مراجعه به این دو منبع و منابع دیگری چون کتب لغت و چند تفسیر دیگر صورت گرفته که به ما جلوه روشنی از صحت مدعای قرآن و نوع جهان شمولی بودن آن نشان میدهد.

لینک کمکی