فایل رایگان فطري و انساني بودن آموزه هاي قرآن مجيد و نقش آن در جهان شمولي اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فطري و انساني بودن آموزه هاي قرآن مجيد و نقش آن در جهان شمولي اسلام :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

از آن جا که اسلام دین خاتم، پیامبر مکرمش، خاتم الانبیاء و حوزه رسالتش گستره جهان است. لذا باید سخن، زبان و روش آن مبتنی بر وجوه اشتراک تمامی انسانها باشد. در این مقاله اثبات خواهد شد که چنین است و بین ماهیت انسانی و تعلیمات اسلامی ارتباطی عمیق، وثیق و جوهری وجود دارد و نتیجه قطع این ارتباط، باقی ماندن جسمی بی روح میباشد. با مطالعه قرآن مجید عیان میشود که قله تعالیم اسلامی، توحید است و توحید درسرزمین وجود انسان و جهان اقامه نخواهد شد مگر به اقامه قسط. پس در یک نگرش 1 راهبردی کلان باید بگوییم که سوپر پارادایم یا ابر وادی قرآن مجید توحید است که بر پایه قسط و عدل بنا شده است. دو اصل نبوت و معاد نیز در جهت تبیین و تحکیم توحید و قسط وضع شدهاند. بعد از کلان نگری، با همه جانبه نگری ژرف این بصیرت حاصل می شود که تمامی احکام این کتاب مبارک نیز در جهت اقامه قسط، تشریع و تشریح شده است. این مقاله در صدد ایضاح این مساله به روش توصیفی - تحلیلی میباشد.

لینک کمکی