فایل رایگان کارکرد جهان شمولي آموزه هاي قرآني بر روابط بين الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کارکرد جهان شمولي آموزه هاي قرآني بر روابط بين الملل :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 62

چکیده مقاله:

انسان یک موجود اجتماعی و نیازمند به برقراری ارتباط با دیگران است و در سطح گسترده این ارتباط بین ملتها برقرار میگردد. کشورها برای برقراری تعاملات فرهنگی،سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود به این رابطه های دوسویه نیازمند هستند. لذا روابط بین الملل ملتها از جایگاه مهمی برخوردار است به گونهای که اگر این روابط به تیرگی روی آورد سبب تنش بین ملتها و در نتیجه منجر به جنگهای طولانی مدت میگردد. بنابراین باید از اصولی پیروی نمایند تا روابط بین ملتها پایدار باقی بماند. این تحقیق به این سوال 1 پاسخ میدهد که جهان شمولی آیات در روابط بین الملل چه کارکردی دارد. اصولی همچون رعایت عدالت و عمل به عهد و پیمان، در نظر گرفتن منافع طرفین، عدم سلطه کافران حربی بر مسلمین و دفاع از مظلوم و... مورد توجه قرآن است. قرآن کریم اهدافی چون اعتلای کلمه توحید در سطح جهان و اقامه قسط و عدل را مورد توجه و تاکید قرار داده است. نگاهداشت حقوق، احترام به شخصیت و حفظ کرامت ذاتی انسانها، آزادی، عدالت و... ازآیین ها و قانونهای بین المللی اسلام به شمار می آیند و ویژه گروه و ملتی نیستند. اگر کشورها و ملل جهان به ویژه جهان اسلام در چگونگی روابط خود با ملتهای مختلف،آموزههای قرآن کریم را مدنظر بگیرند و به باطن قرآن عمل کنند، میتوانند عزت از دست رفته مسلمانان را به ایشان برگردانند. این در صورتی است که آموزههای قرآنی در متن زندگی مسلمانان جان گیرد و قانون اساسی زندگی آنان را تشکیل دهد، و همیشه موضوع بحث و بررسی و مطالعه و دقت برای عمل کردن بیشتر و بهتر به آن باشد.

لینک کمکی